Nu er nog geen vervanger voor Loek gevonden is voor het exploiteren van de kantine in de Diekmanhal, is voorlopig als oplossing gekozen voor het draaien van bardiensten door de verenigingen zelf. Dat betekent dat Amical met ingang van vrijdag 19 januari zelf voor de invulling van de vrijdagavonden gaat zorgen. Op vrijdag 12 januari is de kantine nog niet open.
Het zal allemaal wel iets beperkter gaan worden. Zo zullen er alleen flesjes verkocht worden en is er geen frituur beschikbaar. Betalen kan alleen met de PIN.
We roepen hierbij iedereen die wil helpen bij de bardiensten op om zich aan te melden bij het bestuur. Loek zal zorgen voor uitleg over waar alles staat en hoe alles werkt. Er zullen al doende nog nadere afspraken gemaakt worden, zoals bijv. over openings- en sluitingstijden.
Begin maart is er een vervolgoverleg met Sportaal, maar de verwachting is niet dat er op heel korte termijn een definitieve oplossing is. Daarmee is er een flinke kans dat we tot het eind van het seizoen zelf de bar moeten gaan doen. Als compensatie zal een deel van de opbrengst in de kas van Amical terecht komen.

Het bestuur

Foto Adam Wilson op Unsplash