Laatste berichten
  1. In memoriam Anne de Wit
  2. Topprestaties U10-teams
  3. Twee Landstede Hammers Camps in de meivakantie
  4. Sponsor het Amicaltoernooi
  5. Jeuk

CONTRIBUTIES 2023-2024

De contributie en bijdrage reiskosten voor het seizoen 2023-2024 zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 13 november 2023. De bondsafdracht wordt elk jaar door de NBB (basketbalbond) vastgesteld.
Vanaf 1 oktober 2023 gelden de hieronder vermelde bedragen.
Toelichting: de totale ‘contributie’ bestaat dus uit 3 delen (de contributie per maand, bijdrage reiskosten per maand en de bondsafdracht per jaar). Betalingen vinden plaats middels automatische bankafschrijving. Contributie en bijdrage reiskosten worden elke maand geïnd (sept-juni), de verschuldigde bondsafdracht wordt in 3 termijnen geïnd in de maanden december, februari en april. Om het zo inzichtelijk mogelijk te maken zijn alle bedragen apart vermeld.

Competitie-spelend lid

Leeftijdscategorie Contributie per maand Bijdrage reiskosten per maand Verplichte bondsafdracht per jaar
(sept t/m juni) (sept t/m juni) (verdeeld over 3 termijnen)
U10 € 12,25 € 42,50
U12 € 13,00 € 1,75 € 42,50
U14 € 15,50 € 1,75 € 62,00
U16 € 17,75 € 1,75 € 62,00
U18 € 19,00 € 1,75 € 62,00
U20 € 19,00 € 1,75 € 62,00
U22/Senioren € 21,50 € 1,75 € 82,50
Huur wedstrijdtenue U12 € 10,00 per jaar

 

 

Trainend lid

U10 / U12 € 10,50 € 15,00
U14 t/m U20 € 12,50 € 15,00
U22 / Senioren € 15,00 € 15,00
Inschrijfgeld nieuwe leden éénmalig  € 5,00