Laatste berichten
  1. WTT hoofdsponsor Amical
  2. Groene kaart
  3. Seizoen 2023-2024 gaat van start
  4. Trainingen t/m 5 juli en vanaf 30/8
  5. Teamuitje U10 en U12 

CONTRIBUTIES 2022-2023

De totale ‘contributie’ bestaat uit 3 delen, te weten de contributie per maand, bijdrage reiskosten per maand en de bondsafdracht per jaar. De betaling van de eerste twee vindt plaats middels een maandelijkse automatische bankafschrijving. De door Amical verschuldigde bondsafdracht wordt op dezelfde manier in 3 termijnen geïnd in de maanden december, februari en april. Om het zo inzichtelijk mogelijk maken zijn alle bedragen apart vermeld.
De contributie voor het seizoen 2023-2024 wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering in de herfst van 2023; deze gaat dan in vanaf 1 september en wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 september geïnd.

Competitie-spelend lid

Leeftijdscategorie Contributie per maand Bijdrage reiskosten per maand Verplichte bondsafdracht per jaar
(sept t/m juni) (sept t/m juni)
U10 € 11,50 € 41,50
U12 € 12,00 € 1,75 € 41,50
U14 € 14,50 € 1,75 € 60,50
U16 € 16,50 € 1,75 € 60,50
U18 € 17,75 € 1,75 € 60,50
U20 € 17,75 € 1,75 € 60,50
U22/Senioren € 20,00 € 1,75 € 80,00
Huur wedstrijdtenue U12 € 10,00 per jaar

 

 

Trainend lid

U10 / U12 € 9,75 € 15,00
U14 t/m U20 € 11,50 € 15,00
U22 / Senioren € 13,50 € 15,00
Inschrijfgeld nieuwe leden éénmalig  € 5,00