Laatste berichten
  1. In memoriam Anne de Wit
  2. Topprestaties U10-teams
  3. Twee Landstede Hammers Camps in de meivakantie
  4. Sponsor het Amicaltoernooi
  5. Jeuk

Onze voorwaarden

Clubkleding
Vanaf U14 is het verplicht dat u een wedstrijdtenue aanschaft. De kosten voor het tenue bedragen €70,-. Stuur voor informatie en bestellen een mail naar tenue@amical.nl

Teamindeling en trainers
De teamindeling wordt voor het begin van het seizoen verstuurd aan alle leden. De trainers worden vermeld bij deze teamindeling.

Trainingen
De trainingen vinden plaats op woensdagavond in de Diekmanhal of in extra ingehuurde accommodatie op doordeweekse avonden. Verzuimen van een training graag in overleg met de train(st)er. In de schoolvakanties wordt er niet getraind.

Competitie
De thuiswedstrijden worden op vrijdagavond in de Diekmanhal gespeeld. Uitwedstrijden zijn vaak op zaterdag.

Vervoer
Bij jeugdleden worden bij het vervoer naar uitwedstrijden de ouders van onze leden ingeschakeld. Door aangaan van het lidmaatschap verklaart u bereid te zijn om 2 à 3 keer per seizoen te rijden. Bent u niet in staat om zelf te rijden, dan dient u er voor te zorgen dat vervoer geregeld wordt.

Timers en scorers
Voor elk lid vanaf 14 jaar geldt de verplichting om op te treden als timer/scorer bij de diverse thuiswedstrijden. Je vindt je taken in de Sportlink-app.

Scheidsrechters
Zoals bij elke sport zijn er scheidsrechters nodig om een wedstrijd te leiden. Vanaf de leeftijdscategorie U18 is men verplicht een scheidsrechtercursus te volgen en af en toe een wedstrijd te fluiten. Cursuskosten zijn vanzelfsprekend voor rekening van de vereniging. Je vindt je taken in de Sportlink-app.

Zwarte en witte lijst
Bij niet verschijnen voor de taken die hierboven staan genoemd, volgt per mail een waarschuwing en een boete. Bij de eerste keer niet verschijnen bedraagt de boete €5, bij de tweede keer €10 en schorsing voor 1 wedstrijd. Bij nog vaker verzuimen volgt schorsing voor een door het bestuur te bepalen aantal wedstrijden.
Als je (niet vooraf geregeld) invalt voor anderen, komt je naam op de witte lijst. Er volgt dan aan het eind van het seizoen een klein bedankje.

Spelregeltoets
Iedereen die aan de competitie wil deelnemen in leeftijdsgroepen vanaf U16, is door de NBB verplicht gesteld om een spelregeltoets af te leggen; deze is te behalen via Sparkflow

Keuring
Iedereen neemt voor eigen risico en verantwoordelijkheid deel aan sport. Medische sportkeuring is niet verplicht. Wij raden al onze leden aan zich regelmatig door een arts te laten keuren voor het beoefenen van sport

Inning contributie
De betaling vindt plaats middels een maandelijkse automatische bankafschrijving. De door Amical verschuldigde bondsafdracht voor de leden van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) is een jaarcontributie. Ongeacht de datum van aanvang van het lidmaatschap dient de volledige jaarcontributie te worden betaald. Wanneer er volgens u ten onrechte een afschrijving heeft plaatsgevonden, dan kunt u binnen 8 weken bij de eigen bank een verzoek doen om dit bedrag terug te laten boeken. Bij betalingsachterstand van meer dan één maand kan men worden geweerd van trainingen en wedstrijden tot de ontvangst van de betaling.

Seizoen
Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 30 juni

Opzeggen lidmaatschap
Schriftelijk bij de ledenadministratie (e-mail: penningmeester@amical.nl) vóór 1 juni van het lopende seizoen. Bij afmelding tussentijds blijft men contributie verschuldigd voor het hele verenigingsjaar (t/m 30 juni ); dit geldt ook voor afmeldingen i.v.m. blessures.