Laatste berichten
  1. Luka
  2. Geslaagd Amicaltoernooi 2024
  3. M16 kampioen
  4. Bestel toernooi T-Shirt 2024
  5. In memoriam Anne de Wit

Voor ouders

Als uw kind bij Amical speelt, doen wij ons best uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Maar ook uw eigen inzet is nodig om alles goed te laten verlopen. Hieronder leest u hierover meer, maar lees a.u.b. ook ‘Onze voorwaarden’ en ‘Veilig sportklimaat’. Die vindt u op deze site (onder ‘info’) en als bijlage bij het aanmeldingsformulier.

Aanmelding
Niet elk team heeft nog ruimte voor extra leden. Neem voor vragen contact op met tc@amical.nl. Stuur het contactformulier (zie welkompagina) in om het lidmaatschap aan te vragen.

Inning contributie
De betaling vindt plaats middels een maandelijkse automatische bankafschrijving. De door Amical verschuldigde bondsafdracht voor de leden, wordt in termijnen geïnd in de maanden december, februari en april. Wanneer er volgens u ten onrechte een afschrijving heeft plaatsgevonden, dan kunt u binnen 8 weken bij de eigen bank een verzoek doen om dit bedrag terug te laten boeken. Bij betalingsachterstand van meer dan één maand kan men worden geweerd van trainingen en wedstrijden tot de ontvangst van de betaling.

Vervoer
Van ouders vragen we hulp bij het vervoer naar uitwedstrijden. Door aangaan van het lidmaatschap verklaart u bereid te zijn om 2 à 3 keer per seizoen te rijden. Bent u niet in staat om zelf te rijden, dan dient u er voor te zorgen dat vervoer geregeld wordt.

Clubkleding
Vanaf U14 is het verplicht dat u een wedstrijdtenue aanschaft. De kosten voor het tenue bedragen €70,-. Het tenue is verkrijgbaar via tenue@amical.nl.

Douchen
Wij raden aan dat uw kind zich na training en wedstrijden doucht in de sporthal.

Vertrouwenscontactpersonen
Binnen de vereniging is er een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon. U kunt bij bepaalde problemen contact met hen opnemen. Zie voor meer informatie bij info/vertrouwenspersonen.

Opzeggen lidmaatschap
Schriftelijk bij de ledenadministratie (e-mail: penningmeester@amical.nl) vóór 1 juni van het lopende seizoen. Bij afmelding tussentijds blijft men contributie verschuldigd voor het hele verenigingsjaar (t/m 30 juni ); dit geldt ook voor afmeldingen i.v.m. blessures.