De afgelopen maanden hebben we van alle trainers, coaches, commissie-/bestuursleden en bij het opleiden van jeugdleden betrokken scheidsrechters een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ontvangen. Als vereniging willen we een zo veilig mogelijk sportklimaat bieden en daarom hebben we, ook conform het advies van NOC-NSF en de NBB, al deze mensen gevraagd om een VOG aan te vragen en die aan het bestuur te tonen. We danken ieder voor de medewerking.
We zullen deze actie iedere drie jaar herhalen, en als zich nieuwe kaderleden aandienen zal ook van hen een VOG gevraagd worden.

In dit verband wijzen we ook nog graag eens op onze vertrouwenscontactpersonen Petra Bol-Huiskes en Patrick Kits. Bij hen kun je terecht met vragen en/of zorgen over grensoverschrijdend gedrag, of als je hier melding van wilt maken. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn: gepest worden, discriminatie en/of (seksuele) intimidatie door andere (kader)leden, agressie, doping of matchfixing. Zie voor meer info op deze site: https://www.amical.nl/vertrouwenscontactpersonen/

Foto door Tara Winstead op Pexels