We nodigen alle leden van harte uit voor onze jaarlijkse algemeneledenvergadering(JAV). We kunnen daarvoor dit jaar gelukkig weer gewoon bij elkaar komen en hopen jullie dan ook te zien op

Maandag 21 november om 20.00 uur in de Diekmanhal (restaurant)

Als je tevoren de stukken voor de vergadering wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar bestuur@amical.nl. Je ontvangt ze dan per mail. Vertrouwelijke stukken worden in de vergadering gepresenteerd en worden niet gemaild. De JAV is alleen toegankelijk voor leden of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers.

Hopelijk tot maandagavond 21 november!

Bestuur BV Amical.