Vanaf de start van het volgende seizoen stelt de NBB het spelregelbewijs verplicht voor alle wedstrijdspelende leden tussen 14 en 24 jaar. Een deel van onze jeugdleden hebben hun Basketball Masterz al gehaald, maar dit besluit betekent dat voor de start van het volgende seizoen iedereen dit moet doen. Zonder spelregelbewijs word je beschouwd als ‘niet speelgerechtigd en kun je dus niet meer deelnemen aan de wedstrijden. Ook een scheidsrechters- of BT3/BT4-diploma is voldoende.

De bond ziet het spelregelbewijs als een manier om tot een positiever en veiliger sportklimaat te komen. Het spelregelbewijs is een middel om spelers, coaches en toeschouwers kennis te laten maken met de spelregels. Dit vanuit de gedachte dat betere spelregelkennis bij deze groepen meer plezier oplevert tijdens de wedstrijden, hetgeen ook leidt tot meer begrip en acceptatie over de beslissingen van de scheidsrechter