Basketball Masterz is vernieuwd. Spelregels worden nu nóg duidelijker uitgelegd, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van clips en instructievideo’s. De diverse spelsituaties zijn kort en bondig omschreven, zodat iedereen snel de regel kan lezen en begrijpen. Alle spelregelvragen zijn gescreend en waar nodig verbeterd. De vragen zijn nog toegankelijker gemaakt voor de jeugd, waarbij alleen dat wat voor deze doelgroep belangrijk is, wordt getest. Vragen over bijvoorbeeld de schotklok, reglementen of spelsituaties die zelden voorkomen, zijn verwijderd of aangepast.

Op de Basketball Masterz kunnen leden hun spelregelbewijs halen, een bewijs om te laten zien dat ze de spelregels goed beheersen. Je kunt dit bewijs halen door vier levels te doorlopen en een eindtoets te maken.

Op het vernieuwde platform is ook een Engelstalige versie van de spelregeltest te vinden. ‘Internationale’ leden van een vereniging kunnen op die manier nu ook het spelregelbewijs halen.

Basketball wordt nog leuker als iedereen de spelregels kent. Kijk daarom op https://www.basketballmasterz.nl/ om je spelregelkennis te vergroten.