Ook in dit coronajaar houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (JAV). Vanwege de lockdownmaatregelen organiseren we die dit jaar – hopelijk bij uitzondering – via een Teams-meeting op dinsdag 2 maart 2021 vanaf 20:00 uur.

Als je wilt deelnemen, stuur dan een mailtje naar bestuur@amical.nl en we zorgen voor een uitnodiging. De stukken voor de vergadering worden je dan voorafgaande gemaild. Vertrouwelijke stukken worden in de vergadering gepresenteerd en worden niet gemaild. De JAV is alleen toegankelijk voor leden of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers.

Het bestuur