Het bestuur heeft besloten om, waar mogelijk, minder contributie in rekening te brengen. Dat betekent dat er de afgelopen tijd, afhankelijk van de activiteiten die we nog konden ontplooien, gedeeltelijk of volledig is afgezien van inning van de contributie.

Natuurlijk heeft dit gevolgen voor de financiële huishouding van de vereniging. Een deel van de financiële reserves wordt hierdoor verbruikt. Tot op zekere hoogte accepteren we dit, omdat we ook de leden tegemoet willen komen nu we geen trainingen en wedstrijden kunnen bieden. Of, en hoe lang we hiermee door kunnen gaan, moeten we dan ook van maand tot maand bekijken.

Helaas ondervinden we niet dezelfde inschikkelijkheid van de NBB. De bondsafdrachten zijn niet aangepast en van de inschrijfgelden voor de competitie ontvangen we niets terug.

Het bestuur