Aanmelden

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden bij onze vereniging. Nadat je het formulier hebt ingevuld en op verzenden hebt geklikt, zal het formulier naar onze ledenadministratie worden gestuurd. Er wordt een kopie naar jouw emailadres gestuurd. Deze kopie moet je vervolgens afdrukken, ondertekenen en inleveren bij je coach te samen met een recente pasfoto. Pas als dit is gebeurt is de aanmelding compleet en ben je lid van onze vereniging

Klik hier om een leeg formulier te downloaden. De algemene voorwaarden kunnen hier gedownload worden.

Persoonsgegevens
Lidmaatschap
Doorlopend incasso machtiging
Opmerkingen
Akkoordverklaring en aanmelden