Tenue

Voor het bestellen van een (nieuw) tenue kun je contact opnemen met Jans Ties, emailadres tenue@amical.nl

Het wedstrijdtenue kost € 60,00 en is vanaf U14 verplicht. Het tenue wordt afgegeven op het moment dat de betaling binnen is op bankrekeningnummer NL12 SNSB 0913 1898 55 van BV Amical o.v.v. naam en team.
De competitie-spelende leden onder 12 jaar huren een tenue van de vereniging en betalen hiervoor € 10,00 per jaar. Deze tenues blijven in beheer bij de trainer/coach.

19-2-2020 19:34:01 Jans Ties