Algemene voorwaarden

Clubkleding

Vanaf U14 is het verplicht dat u een wedstrijdtenue aanschaft. De kosten voor het tenue bedraagt €60,-. Het tenue is verkrijgbaar via Jans Ties (tenue@amical.nl). 

Teamindeling en trainers

De teamindeling wordt voor het begin van het seizoen verstuurd aan alle leden. De trainers worden vermeld bij bovengenoemde teamindeling.

Trainingen

De trainingen vinden plaats in de Diekmanhal of in extra ingehuurde acomodatie op doordeweekse avonden. Verzuimen van een training alleen in overleg met de train(st)er.

Competitie

De thuiswedstrijden worden op vrijdagavond in de Diekmanhal gespeeld.

Vervoer

Bij jeugdleden worden bij het vervoer naar uitwedstrijden de ouders van onze leden ingeschakeld. Middels deze voorwaarden verklaart u bereid te 2 à 3 keer per seizoen beschikbaar te zijn om te rijden.

Timers en scorers

Voor elk lid vanaf 14 jaar geldt de verplichting om op te treden als timer/scorer bij de diverse thuiswedstrijden. Berichtgeving hierover vindt plaats via de websites en wekelijks mails.

Scheidsrechters

Zoals bij elke sport zijn er scheidsrechters nodig om een wedstrijd te leiden. Vanaf de leefstijdscategorie U18 is men verplicht een scheidsrechterscursus te volgen en af en toe een wedstrijd te fluiten. Berichtgeving hierover vindt plaats via de websites en wekelijks mails. Cursuskosten zijn vanzelfsprekend voor rekening van de vereniging.

Keuring

Medische sportkeuring is niet verplicht. Wij raden al onze leden aan zich regelmatig door een arts te laten keuren voor het beoefenen van sport. Het bestuur wijst erop dat iedereen voor eigen risico en verantwoordelijkheid sport bedrijft.

Inning Contributie

De betaling vindt plaats middels een maandelijkse automatische bankafschrijving. De door Amical verschuldigde bondsafdracht voor de leden, worden in termijnen geind in de maanden december, februari en april. Wanneer er volgens u ten onrechte een afschrijving heeft plaatsgevonden, dan kunt u binnen 8 weken bij de eigen bank een verzoek doen om dit bedrag terug te laten boeken. Bij betalingsachterstand van meer dan één  maand kan men worden geweerd van trainingen en wedstrijden tot de ontvangst van de betaling.

Spelerskaart

Iedereen die aan de competitie wil deelnemen, dient in het bezit te zijn van een geldige spelerskaart. Deze kaart wordt door Amical aangevraagd bij de NBB en wordt afgegeven aan de coach/aanvoerder van het team die ze tijdens de competitie bewaart.

Seizoen

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 30 juni

Opzeggen lidmaatschap

Schriftelijk bij de ledenadministratie (e-mail : penningmeester@amical.nl) vóór 1 juni van het lopende seizoen. Bij afmelding tussentijds blijft men CONTRIBUTIE VERSCHULDIGD VOOR HET GEHELE VERENIGINGSJAAR (t/m 30 Jun ), geldt ook voor afmeldingen i.v.m. blessures.

26-10-2018 15:54:40 Jans Ties